Kul med patiens

Som ett kul tidsfördriv så brukar jag ägna mig åt att spela patiens. Det finns ju flera varianter att välja mellan. Har man ingen kortlek, så finns det appar att ladda ner och spela med.

Harpan

Harpan är en av de mest vanliga patienserna. Så här spelar du det:

Given
Sju korthögar bestående av totalt 28 kort läggs ut på spelplanen. Den första korthögen från vänster innehåller ett kort, den andra korthögen innehåller två kort, den tredje tre kort osv. Det översta kortet i dessa sju korthögar vänds upp, resten av korten ligger med bildsidan nedvänd. De kort som blir kvar bildar talong som placeras längs upp till vänster på spelplanen.

Målet med spelet
Att för varje färg (hjärter, ruter, spader, klöver) bygga en hög i stigande ordning från ess till kung. Dessa fyra högar kallas för svithögar och placeras längst upp till höger på spelskärmen.

Spelregler
Det första kortet som läggs i en svithög måste vara ett ess. Svithögarna byggs sedan på i stigande ordning med två, tre, fyra och så vidare ända upp till kungen.
I svithögarna måste man (som namnet antyder) följa svit, det vill säga följa färg. Hjärter kan läggas på hjärter, ruter på ruter och så vidare.
I korthögarna måste korten läggas i fallande ordning från kung till ess. En knekt kan exempelvis läggas på en dam. En tia kan sedan läggas på knekten.
I korthögarna måste korten läggas varannat kort rött (hjärter eller ruter), och varannat kort svart (spader eller klöver).
Kort kan flyttas fritt mellan korthögarna så länge som kraven på fallande ordning och växlande färg uppfylls. Det är även tillåtet att flytta flera kort åt gången.
Om det tar slut på kort i någon av korthögarna så uppstår en tom plats. På en sådan tom plats kan endast en kung läggas ut.
Så fort ett kort med bildsidan nedåt hamnar överst i en korthög så vänds kortet upp.
När det inte finns några fler möjliga drag att utföra används talongen för att vända upp nya kort. Talongen är högen med nedåtvända kort längst upp till vänster på spelplanen.
Kort från talongen kan läggas antingen på en korthög, eller direkt på en svithög, förutsatt att reglerna för respektive typ av hög följs.

10 Sep 2019